Ελλάδα

Ι. Δραγούμη 8
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 222.132
                              2310 244.646
                      Fax: 2310 235.400
                      info@ergotrans.gr


Πλεονεκτήματα

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η στρατηγική στην οποία βασίζεται:

A. Προσωπική επαφή με τον πελάτη
B. Μείωση του κόστους με αποτέλεσμα τις ανταγωνιστικές προσφορές ναύλων και εκτελωνισμών
C. Αξιοπιστία, συνέπεια, και ταχύτητα στην παραλαβή και παράδοση των εμπ/των καθώς και προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας μας στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.
 

Designed & Developed by A.S.T.  © 2008 Ergotrans. All rights reserved